Storbankerna fortsätter att göra miljardvinster på bolån

2017-05-14

Färsk statistik från Finansinspektionen visar att bankernas marginal på bolån är fortsatt hög. De fyra storbankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank gjorde en sammanlagd vinst på 92 miljarder kronor under år 2016.

Sedan år 2010 har bankernas marginaler stigit avsevärt. De nuvarande nivåerna är de högsta sedan Finansinspektionen började göra mätningar för drygt 15 år sedan.

Bankernas höga marginaler avspeglar sig även på bankaktierna. Gemensamt för de fyra storbankerna är att de stigit ca 30 procent på Stockholmsbörsen på ett år. Detta trots att bankerna påverkas negativt av den rådande minusräntan, bankerna tjänar idag inga pengar på inlåningen utan har istället fått utöka utlåningen för att ta igen.

Vad gör detta möjligt? Bankerna har idag väldigt låg konkurrens samtidigt som Svenskarna har rekordhöga bolån. Denna kombination har skapat ett guldläge för bankerna som fortsätter kamma hem miljardvinster.

Storbankernas resultat (2016)

SEB: 15 miljarder kronor +

Swedbank: 20 miljarder kronor +

Nordea: 41 miljarder kronor +

Handelsbanken: 16 miljarder kronor +

De föreslagna aktieutdelningarna landade på totalt 61,1 miljarder kronor, en höjning med 4 procent jämfört med förra året.


Här kan du läsa Finansinspektionens rapport: http://www.fi.se/sv/publicerat/statistik/bankernas-marginal-pa-bolan2/