Kreditprövning

När du ansöker om ett lån så är långivaren skyldig att göra en kreditprövning. Syftet med kreditprövningen är att bedöma låntagarens betalningsförmåga och säkerställa att låntagaren har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att betala räntor och amorteringar på lånet i god tid.

Långivaren är skyldig att göra en kreditprövning för alla låneformer, oavsett om det handlar om ett SMS-lån eller ett större privatlån. Det spelar alltså ingen roll hur stort lånet är eller hur lång löptiden är.

Kravet för en långivare att göra en kreditbedömning har alltid funnits. Kravet har dock förstärkts ytterligare sedan juli 2014 då en ny lag om viss verksamhet med konsumentkrediter infördes. De nya kraven förutsätter att samtliga långivare måste ta en kreditupplysning på låntagaren i sin kreditbedömning.

rate

Kreditprövningens innehåll

Långivarens kreditprövning går ut på att bedöma låntagarens kreditvärdighet och måste grunda sig på tillräckliga uppgifter kring låntagarens ekonomi. Långivaren är skyldig att göra en fullständig granskning av låntagarens ekonomi och måste därmed inhämta tillräckligt med uppgifter för att kunna göra en säker bedömning.

Fokus ligger på låntagarens inkomster, tillgångar, utgifter, skulder och krediter samt övriga åtaganden. Långivaren ska även kontrollera om låntagaren har några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Vanligen grundar sig kreditprövningen på de uppgifter som låntagaren lämnat om sig själv tillsammans med en kreditupplysning. Långivaren kan även kräva in kompletteringar i form av lönespecifikationer och kontoutdrag.

Summerat så måste långivaren skaffa sig en helhetsbild av låntagarens ekonomiska situation i syfte att motverka kreditförluster och minimera överskuldsättning för låntagare.

Kreditbetyg

Många kreditupplysningsföretag har modeller där de sätter ett kreditbetyg på låntagaren för att ge en förenklad översikt och en sammanvägd riskbedömning över låntagarens betalningsförmåga och kredithistorik. Många långivare grundar sin bedömning på detta kreditbetyg och kan ofta redan vid ansökningstillfället ge ett preliminärt besked på en låneansökan.

Om du är osäker på vilka lån och krediter du har, hur din kreditvärdighet ser ut eller är allmänt nyfiken på ditt kreditbetyg så finns en tjänst som heter Min UC där du kan beställa hem en kreditupplysning på dig själv och se över ditt befintliga kreditbetyg, där ser du även uppgifter om oanvända krediter, betalningsanmärkningar, skulder, kreditförfrågningar och mycket annat. Du kan beställa hem en kostnadsfri kreditupplysning per år, därefter kostar det 95 kr. Läs mer om Min UC här.

Betalningsanmärkningar

Om du har en betalningsanmärkning kan det ofta sätta käppar i hjulet när du ansöker om ett lån. En betalningsanmärkning är enligt många långivare ofta ett tecken på dålig återbetalningsförmåga och hög kreditrisk och många långivare väljer därför att inte låna ut pengar till personer med betalningsanmärkningar.

Medlåntagare

Att ansöka om lån med en medlåntagare kan ofta förbättra dina chanser till att få ett lån beviljat. De kan exempelvis vara en familjemedlem eller nära anhörig. En medlåntagare är betalningsansvarig tillsammans med huvudlåntagaren vilket sänker kreditrisken för banken.