Allt fler Svenskar byter bank – unga och högutbildade överrepresenterade

2017-05-14

Har du som många andra tröttnat på din bank? Du är inte ensam. En färsk undersökning från DN/Ipsos visar att var tionde svensk valt att byta bank de senaste tre åren.

Många är missnöjda och mer benägna att jämföra villkor, vilket är den vanligaste anledningen till att byta bank. Överrepresenterade och mest benägna att byta bank har visat sig vara unga och högutbildade personer.

Bankernas ökande marginaler, dåliga villkor och skandaler har skapat en intensiv debatt som pågått under en längre tid. Många Svenskar har tröttnat och så många som nio procent av svenskarna har angivit att de bytt bank under de senaste tre åren. Detta kan jämföras med en undersökning som gjordes av DN för fem år sedan då siffran var nere på sju procent.

Svenskarna har blivit mer kostnadsmedvetna och kollar nu noggrannare på villkor och räntor vilket även är den vanligaste förklaringen till att byta bank. Ofta sker bankbytet i samband med att man ska ta ett bolån där även små skillnader i räntesatsen kan innebära stora besparingar på sikt.

Mest benägna att byta bank är de yngre. Hela 14 procent i åldersspannet 18-29 år angav att de helt bytt bank. Och 15 procent att de delvis bytt bank. I spannet 30-44 år angav 24 procent att de bytt bank.

Även högutbildade personer visade sig vara lättrörliga, uppemot en fjärdedel av de med eftergymnasial utbildning visade sig ha bytt bank vid något tillfälle.

Mest trogna sin befintliga bank var den äldre åldersgruppen, där var viljan att byta bank betydligt lägre. I åldersspannet 45-59 år och de över 60 år låg siffran på 17 respektive 15 procent.

En förklaring till att allt fler Svenskar väljer att byta bank är den rådande Digitaliseringen som gjort det betydligt enklare att byta bank och gjort marknaden mer rörlig.

Så många Svenskar i undersökningen har helt bytt bank

18-29 år (14 %)

30-44 år (12 %)

45-59 år (5%)

60+ (3%)


Läs mer om undersökningen här: http://www.dn.se/ekonomi/unga-och-hogutbildade-ar-mest-otrogna-mot-sin-bank/